Στάδια έργου

Παρακάτω σας παραθέτουμε μια λίστα με τα στάδια που θα ακολουθήσουμε μετά από την συμφωνία μας για την ολοκληρωμένη κατασκευή κατοικίας (τα υλικά είναι πολλές φορές ενδεικτικά και αλλάζουν ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη). 

Σημαντικό τα παρακάτω στάδια περιλαμβάνονται και στο συμφωνητικό μεταξύ του πελάτη και της εταιρείας μας 


Στάδια οικοδομής 

1. Έκδοση οικοδομικής αδείας 
α. Επιλογή συνολικών τετραγωνικών 
β. Επιλογή ορόφων 
γ. Επιλογή δωματίων 
δ. Επιλογή βοηθητικών χώρων 
ε. Επιλογή ύπαρξης γκαράζ 
στ. Ύπαρξη ασανσέρ η όχι 

2. Χωματουργικά οικοδομής 
α. Εκσκαφή θεμελίων (βάση οικοδομικής αδείας) 

3. Θεμελίωση οικοδομής και ολοκλήρωση σκελετού (μπετά) 
α. Σιδέρωμα θεμελίων και σκελετού 
β. Ολοκλήρωση σκελετού με σκυρόδεμα ποιότητος 20/25 και τοποθέτηση εξωτερικής μόνωσης dow 

Με την ολοκλήρωση του σκελετού παρέχεται η δυνατότητα εργοταξιακού ρεύματος για την συνέχεια των εργασιών 

4. Τοιχοποιία και μόνωση 
α. Κτίσιμο εξωτερικών τοίχων με διπλό τούβλο 
β. Τοποθέτηση εσωτερικής μόνωσης dow 
γ. Κτίσιμο εσωτερικών χωρισμάτων (βάση αδείας) με μονό τούβλο 

5. Αρχική ηλεκτρική εγκατάσταση 
α. Τοποθέτηση εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης 

6. Αρχική υδραυλική εγκατάσταση 
α. Τοποθέτηση εσωτερικής υδραυλικής εγκατάστασης 

7. Σοβάτισμα τοιχοποιίας 
α. Σοβάτισμα οικοδομής με χρήση κατάλληλου μείγματος 

8. Βασική Ηλεκτρική εγκατάσταση 
α. Τοποθέτηση βασικής ηλεκτρικής εγκατάστασης 

9. Υδραυλική εγκατάσταση 
α. Τοποθέτηση βασικής υδραυλικής εγκατάστασης 

10. Τοποθέτηση μαρμάρων στα κουφώματα 

11. Εγκατάσταση αναμονών κεντρικής θέρμανσης 
α. Εγκατάσταση αναμονών κεντρικής θέρμανσης στο ο δάπεδο για θερμαντικά σώματα και αναμονής μέχρι το λεβητοστάσιο 

12. Τοποθέτηση δαπέδων 
α. Τοποθέτηση τσιμεντογωνία, τοποθέτηση δαπέδου με τα ανάλογα υλικά (πχ. Πλακάκι, γρανίτης η παρκέ) 

13. Βαφή κατασκευής 
α. Βαφή του κτίσματος με χρήση οικολογικών χρωμάτων, για κάθε ξεχωριστό χώρο , ανάλογα με την επιλογή του πελάτη 

14. Επιλογή οροφής 
α. Επιλογή ανάμεσα σε ταράτσα η κεραμοσκεπής και επιλογή της κατάλληλης μόνωσης 

15. Τοποθέτηση κουφωμάτων 
α. Επιλογή κουφωμάτων πχ αλουμινίου, συνθετικά, ξύλινα 

16. Ρευματοδότηση 
α. Με το τελείωμα των κουφωμάτων ρευματοδοτούμε με κανονικό ρεύμα την οικοδομή έχοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά αναλόγως σε μονοφασικό η τριφασικό 

17. Τοποθέτηση επίπλων κουζίνας 
α. Τοποθέτηση επίπλων κουζίνας, ντουλαπών, και εσωτερικών θυρών 

18. Τοποθέτηση ειδών υγιεινής 

19. Τοποθέτηση εξωτερικού φωτισμού