Ασφάλιση έργου

Η Building Future έχοντας μεγάλη ευθύνη για την εξέλιξη του κατασκευαστικού της έργου, από το σχεδιασμό έως την ολοκλήρωση και παράδοσή του, προσφέρει εντελώς δωρεάν πλήρη Ασφαλιστική Κάλυψη σε όλη τη διάρκεια της κατασκευής του. Με την Ασφάλιση του έργου, θέλουμε να παρέχουμε στον πελάτη μας τη διασφάλιση από κάθε πιθανό κίνδυνο όπως εργατικό ατύχημα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα, θραύση & διάρρηξη σωληνώσεων, τρομοκρατικές ενέργειες κ.α. 
Αυτό το επιτυγχάνουμε σε συνεργασία με μεγάλες ασφαλιστικές εταιρίες, όπως Εθνική Ασφαλιστική (Πρόγραμμα: Εθνική & Σπίτι), Αγροτική Ασφαλιστική (Πρόγραμμα: ΑΤΕ Σπίτι), ING (Πρόγραμμα: Σπίτι). 
Κτίζουμε το μέλλον σας, εξασφαλίζουμε για τον μέλλον σας.