Χρηματοδότηση έργου

Λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά δρώμενα της εποχής, η Building Future έχει μεριμνήσει για τις τραπεζικές χρηματοδοτήσεις των πελατών της. 

Σε περίπτωση επιλογής δανειακής χορήγησης, η Building Future έχει συνεργασία με μεγάλες τράπεζες της Ελλάδος, όπως ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, EUROBANK κ.α. καθώς και με ξένες τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, όπως η HSBC. 

Διευκολύνουμε τους πελάτες μας με τα πιο ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα των τραπεζών, προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις του καθενός, που φτάνουν έως και το 80% του κόστους κατασκευής. Με αυτό τον τρόπο οι διαδικασίες είναι απλές και σύντομες ακόμα και σε περιπτώσεις πελατών αλλων κρατών.