Νεοκλασσικό σπίτι

Η απλότητα στο ύφος του σχεδιασμού του και ο σεβασμός που διατηρεί πάντα στη λαϊκή παράδοση, είναι τα κυριότερα χαρακτηριστικά του Νεοκλασικού Σπιτιού. 

Ακολουθούμε μια βασική δομή με συμμετρικές προσόψεις και λιτές γραμμές, που αποπνέουν μια διαχρονική κομψότητα. 

Η ιδιαιτερότητα που έχουν τα Νεοκλασικά Σπίτια, είναι ότι παρΆ όλο που όλα ακολουθούν πιστά την υψηλή τέχνη και τη μαστοριά του σχεδιασμού και της κατασκευής, το καθένα έχει τη δική του ξεχωριστή ταυτότητα και αρχοντιά!