Ηλεκτρικές/Υδραυλικές εγκαταστάσεις

Οι υπηρεσίες των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων περιλαμβάνουν : Μελέτη, ανάπτυξη, συντήρηση. 

Εγκαταστάσεις και φωτισμό κίνησης 

Αλεξικέραυνα - Γειώσεις(Όπως και αναφερόμαστε σε λεπτομέρειες στην ενότητα «Θεμελιακή Γείωση»). 

Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών – ανεμογεννητριών(Όπως και αναφερόμαστε σε λεπτομέρειες στην ενότητα «Φωτοβολταϊκές Εγκαταστάσεις»). 

Μεταγωγές Δικτύων Τηλεφωνίας & Δεδομένων. 

Εγκαταστάσεις UPS. 

Εγκαταστάσεις ισχυρών και ασθενών ρευμάτων. 

Εγκαταστάσεις πυρανίχνευσης, συναγερμών. 

Εγκαταστάσεις CCTV -αφορά κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης, αυτόματη βιντεοσκόπηση- Μεγαφωνικές (και μικροφωνικές) εγκαταστάσεις. 

Εγκαταστάσεις θυροτηλέφωνων και θυροτηλεοράσεων. 

Εγκαταστάσεις θεμελειακής γείωσης Οι υπηρεσίες των υδραυλικών εγκαταστάσεων περιλαμβάνουν : Μελέτη, ανάπτυξη, συντήρηση. 

Σχεδίαση του δικτύου των σωληνώσεων 

Προσδιορισμό της παροχής του νερού πού διαρρέει κάθε κλάδο τού δικτύου 

Εκλογή του κατάλληλου μεγέθους σωλήνα 

Υπολογισμό της απώλειας πίεσης κάθε κλάδου και εξ αυτής ολοκλήρου του δικτύου, η οποία δεν πρέπει να ξεπερνά την ελάχιστη διαθέσιμη, από το δίκτυο της πόλης πίεση. 

Σωληνώσεις αποχέτευσης 

Υδραυλική σύνδεση θερμοσίφωνα